วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์  ที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø จัดทำแผนการสอนสาระสังคมศึกษา
Ø ตัดกระดาษให้ครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง6/3
Ø ตรวจงานนักเรียน
Ø รับการประถมนิเทศจากครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น