วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน จันทร์  ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø พิมพ์งานให้อาจารย์ในสายชั้น ป.6
Ø เขียน ป.พ.6
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/2
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/4
Ø ตรวจใบงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น