วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พุธ  ที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/1 คาบ 1
Ø ช่วยงานครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/4 คาบ 3
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/3 คาบ 4
Ø ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น