วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พฤหัสบดี  ที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø จัดพิธิไว้ครู
Ø รับการนิเทศจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Ø ตรวจงาน
Ø พิมพ์รายชื่อนักเรียน
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา คาบที่5 ห้อง 6/2
Ø รับมอบภาระงานจากครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น