วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์  ที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ประชุมประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น.
Ø ตรวจการบ้านนักเรียน
Ø เขียนสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Ø ดูแลทำความสะอาดและบอกวิธีการใช้งานให้กับครูสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/3 คาบ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น