วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์  ที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ประชุมประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น.
Ø เขียนตัวชี้วัดในใบกรอกคะแนน
Ø ปริ้นงานให้ครูในสายชั้น
Ø ส่งแผนการสอนให้กับครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น