วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พฤหัสบดี ที่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø ประชุมนักศึกษาฝึกสอนทุกคน
Ø เตรียมสื่อการสอน
Ø เข้าสอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นป.6/2
Ø จัดทำสถิติการมาเรียนของนักเรียนชั้น ป.6/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น