วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พุธ  ที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1
Ø เขียนใบ ป.พ.6
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/4
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง6/3
Ø สรุปการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น