วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์   ที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง     08.15 น.
Ø หาข้อมูลโรงเรียน
Ø เตรียมสื่อการสอน
Ø สอนชั้น ป.6/1 วิชา สังคมศึกษา
Ø สอนชั้น ป.6/4 วิชา สังคมศึกษา
Ø ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น