วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน อังคาร  ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เตรียมการสอน
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6/5
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/5
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/2
Ø ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น