วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พุธ ที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø  กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø  เข้าสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6/1
Ø  เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6/4
Ø  เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6/3
Ø  พิมพ์ตัวชี้วัดให้อาจารย์พี่เลี้ยง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น