วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน อังคาร  ที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø เตรียมแบบทดสอบวิชา ประวัติศาสตร์
Ø เตรียมแผนการสอนพร้อมสื่อ
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นป.6/5
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6/5
Ø เข้าสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นป.6/2
Ø พิมพ์เอกสารตัวชี้วัดให้ครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น