วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน จันทร์  ที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø จัดทำสื่อการสอน
Ø ทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนวิชาสังคมศึกษา
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/1 คาบที่ 4
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/4 คาบที่ 5
Ø ตักน้ำใส่ตู้เย็น – ล้างแก้วกาแฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น