วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พฤหัสบดี  ที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เป็นพี่เลี้ยงวิชาลูกเสือ ป.6/1 ถึง ป.6/4
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ป.6/2
Ø ควบคุมดูแลนักเรียนทำเวรในห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น