วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน อังคาร  ที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ไปธนาคารให้ครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/5 คาบ 2
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา     ห้อง 6/5 คาบ 3
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/2 คาบ 4
Ø ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น