วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์ ที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø ประชุมนักศึกษาฝึกสอนทุกคน โดย อ.ประพนธ์
Ø พิมพ์ตารางสอนให้กับคณะครูประจำชั้นสาย ป.6/1   6/2   6/3   6/4  6/5
Ø ทำสถิติของนักเรียนชั้น ป.6/1
Ø เข้าสอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.6/3
Ø ทำสถิติต่อจนเสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น