วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน พฤหัสบดี  ที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ตรวจการบ้านนักเรียน
Ø ทำแบบทดสอบหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/2 คาบ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น